Selleks korraks on osalejaid kirjas juba rohkem kui planeerisime, seega sulgesime registreerimise. Hoidke silm peal meie tulevastel koolitustel, mis toimuvad 29. oktoobril ja 26. novembril. Et olla esimeste infosaajate seas, liituge meie listiga ja laikige meie Facebooki lehte.

 

copywriting-webPole kahtlustki, et sõnad on tänapäeva üleküllastunud infoajastu üks võtmetegureid, mille abiga inimeste tähelepanu saada. Video ja foto kõrval võivad just sõnad ehk hea tekst, mõjuv sisu ning ladus lugemine muuta inimese kliendiks ja ostjaks.

Copywriting ehk tekstiloome on turunduse ja ürituskorralduse lahutamatu osa. Koolitusel keskendume sellele, mis teeb ühest tekstist hea teksti, millised on tulemusliku ja töötava teksti komponendid ning harjutame üheskoos, kuidas luua suurepärast teksti.

  • Kuidas kirjutada ürituse reklaamteksti?
  • Kuidas luua silmatorkav ja mõjus plakat?
  • Kuidas eristuvad omavahel plakati, uudiskirja, Facebooki ürituse ja kodulehe tekstid?
  • Millised on hea tekstiloome osad ning mismoodi sünnib hea tekst?

Koolitusel kombineerime teooriat ja praktikat, teeme mitmeid ühisarutlusi ning proovime vältida üks-räägib-teised-kuulavad kuiva esitlusmeetodit. Eesmärgiks on, et osalejad teaksid hea teksti loomise osasid ning oskaksid müüvat teksti ka ise vajalikul määral koostada.

25. septembril kell 11.00-16.00 Rõuge noortekeskuses. Tasu 2 eurot.

 

Koolitaja Getter Orusalu

getterGetter on kirjutamisega tegelenud juba alates lapsepõlvest. Kui lauljad räägivad, et nemad laulsid enne kui rääkisid, siis piltlikult öeldes võib Getteri kohta öelda sama kirjutamise osas.

Lühijutud ja luuletused kasvasid kooli ajal auhindu võitnud kirjanditeks ning esseedeks, edasi tuli koolilehe peatoimetamine ning reporteritöö valla- ja maakonnalehes. Kesk-Eestist pealinna kolides hakkas Getter tegema vabakutselise ajakirjanikuna kaastööd Eesti suurimate ajakirjadega, teiste seas Eesti Naine, Anne & Stiil, Oma Maitse, Kodu & Aed, LP, Kroonika, Psühholoogia Sinule. Palgalise ajakirjanikuna on ta töötanud Postimehes ning Kroonikas.

2013. aastal lõi Getter sisuloomeagentuuri Kirjutaja ning sestpeale on sisuloome laienenud ajakirjandusest kaugemale. Täna tegeleb kogu Kirjutaja 8-liikmeline meeskond ettevõtetele artiklite, blogipostituste, sotsiaalmeedia sisu ja reklaamtekstide loomise ning toimetamisega. Igapäevaste tööde hulka kuulub ka brošüüritekstide üle vaatamine, kodulehtede sisu loomine või toimetamine ning turunduskonsultatsioonid.

 

Tulemas on veel ürituse korraldamise koolitus 29. oktoobril  ja avaliku esinemise koolitus 26. novembril.

 

Projekti rahastavad rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ja Rõuge vald

KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseksRõuge vald